tiistai 10. heinäkuuta 2012

Virtavästäräkki pesi Maaningalla

Iloisia perheuutisia

Pohjois-Savon pesimälinnustoon lisättiin kuluvana kesänä uusi laji, kun virtavästäräkki (Motacilla cinerea) löysi kodin Maaningalta. Jo äitienpäivänä 13.5. lajista tehtiin tosin epävarmaksi jäänyt äänihavainto, jonka innoittamana suuntasin 24.5. retkeni samalle paikalle. Laji varmistui, paikalta löytyi aktiivisella laulullaan reviiriään ja pesintäyritystään kuuluttanut koiras. Kun myös naaraan läsnäolo reviirillä muutama päivä myöhemmin varmistui, jännitys pesinnän onnistumisen puolesta alkoi. Juhannuksen jälkeen kantautuikin sitten iloisia perheuutisia: viisi poikasta ja kaikki hyvin. Pohjois-Savon ensimmäinen virtavästäräkin pesintä oli totta. Tapahtumasta uutisoi myös Savon Sanomat.
Virtavästäräkin suosimia pesäpaikkoja ovat kirkasvetiset, pensaikkojen tai metsän reunustamat kivikkorantaiset purot, joet ja koskipaikat. Koska virtavästäräkki on pesimäkantansa pienuuden vuoksi Suomessa uhanalainen laji, tarkkaa pesäpaikkaa ei tässäkään paljasteta.

Västäräkeistä vähäsen

Suomen pesimälinnustoon kuuluu neljä västäräkkilajia. Tutun västäräkin ja pelto- ja suolinnustoomme kuuluvan keltavästäräkin lisäksi maassamme pesii nykyisin vuosittain kaksi meillä harvinaista lajia: laajalla alueella mm. Etelä- ja Keski-Euroopassa pesivä virtavästäräkki ja sitruunavästäräkki, joka on leviämässä meille idästä. Molemmat ovat linnustomme tuoreita tulokkaita, joiden kannat näyttäisivät olevan kasvussa (Suomen III Lintuatlas). Suomen ensimmäinen virtavästäräkki havaittiin vuonna 1931, ja ensimmäinen pesintä varmistettin Karjaalla vuonna 1967. Vaikka virtavästäräkki oli havaittu Pohjois-Savossa ennen kuluvaa kesää vain 19 kertaa, osattiin lajin ensimmäistä pesintää maakunnassa jo odottaa. Suomen nykykannaksi on arvioitu 10-40 pesivää paria. Sitruunavästäräkki on maamme uusimpia pesimälajeja, jota tavataan, ainakin toistaiseksi, virtavästäräkkiäkin harvemmin. Maamme ensimmäinen sitruunaväiski löydettiin vuonna 1962 ja ensimmäinen lajipuhdas pesintä todettiin Porissa vuonna 1991 (Rariteettikomitean hyväksymät harvinaisuushavainnot Suomesta). Pohjois-Savossa sitruunavästäräkki on havaittu vasta seitsemän kertaa.


Aiheesta lisää
Ruokolainen, K. & Kauppinen, J. (toim.) 1999: Kuopion ja Pohjois-Savon linnusto. – Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 5: 1-343.
Valkama, J., Vepsäläinen, V. & Lehikoinen, A. 2011: Suomen III Lintuatlas. – Luonnontieteellinen keskusmuseo ja ympäristöministeriö. http://atlas3.lintuatlas.fi 
Rariteettikomitean hyväksymät harvinaisuushavainnot Suomesta
http://www.birdlife.fi/havainnot/rk/rk-kokodata.shtml

Kuvia
Luontoportti http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/
Tarsiger.com http://www.tarsiger.com/home/index.php?lang=fin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti