keskiviikko 25. huhtikuuta 2012

Suomen uhanalaiset kasvit -kirja ilmestyi!

Viime viikolla julkaistiin Terhi Ryttärin (Suomen ympäristökeskus), Mika Kalliovirran (Suomen ympäristökeskus) ja Raino Lampisen (Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo) toimittama Suomen uhanalaiset kasvit -kirja. Uudistetussa uhanalaiskirjassa päivitetään vuonna 1997 ilmestyneen, Terhi Ryttärin ja Taina Kettusen toimittaman Uhanalaiset kasvimme -kirjan tiedot. Paljon on tapahtunutkin uhanalaisrintamalla 15 vuoden aikana, mm. valtakunnallinen uhanalaisarviointi on toteutettu kaksi kertaa vuosina 2000 ja 2010.

Tuoreessa kirjassa esitellään Suomen 197 uhanalaista kasvilajia (äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset, vaarantuneet) ja jo hävinneiksi luokitellut kasvit, uhanalaistumisen syyt ja tulevaisuuden uhkat sekä pohditaan keinoja lajien säilyttämiseksi. Kirjaa on ollut tekemässä 35 kirjoittajaa, jotka työskentelevät kasvistonsuojelun parissa kasvimuseoissa,  Metsähallituksen luontopalveluissa, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, Suomen ympäristökeskuksessa ja yliopistoissa tai ovat asiantuntevia kasviharrastajia tai vapaita tutkijoita. Kirja on erinomainen tietopaketti kaikille kasveista ja luonnosta kiinnostuneille!Tekijäjoukon kokoontuessa juhlimaan uutta kirjaa asiallisesti sujuneen tiedotus- ja julkistamistilaisuuden jälkeen 16. huhtikuuta tunnelmat olivat mitä iloisimmat: 


Kuva Satu TurtiainenEi kommentteja:

Lähetä kommentti